سه‌شنبه ۵ تير ۱۴۰۳
EN FA
Inner Banner
فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه

مسوولیت اجتماعی سازمانی براساس استاندارد ایزو 26000 عبارت است از مسوولیت یک سازمان در قبال آثار و پیامدهای اقدامات و تصمیماتش بر جامعه و محیط که باید با شفافیت و نگرش مبتنی بر اخلاقیات صورت پذیرد. در ادامه گفته شده که این اقدامات باید به توسعه پایدار جامعه کمک نماید، سلامت و رفاه جامعه را تامین کند، به انتظارات و نیازهای ذینفعان پاسخ گوید، با قوانین و مقررات و ارزش های جامعه هماهنگ باشد، هنجارهای جهانی را رعایت نماید و درنهایت از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشد.

 

مسووليت اجتماعي احترام به افراد، تشكل‌ها و محيط زيست و حساس بودن به مسايل اجتماعي، فرا اجتماعي و دراصل ارزش‌آفريني همه‌جانبه و يكپارچه است. تا شركت‌ها علاوه بر كسب سود، مسووليت آثار و تبعات فعاليت‌هاي خود را بر تمام ذینفعان از آحاد جامعه تا مادر زمين درنظر بگيرند و بپذيرند.

 

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران، عمیقا به این مسوولیت واقف است و علاوه بر ایفای مسوولیت‌های تعریف شده، مشارکت در حل مسائل مختلف جامعه در چارچوب رعایت اصل مسوولیت اجتماعی شرکتی را در دستور کار خود قرار داده است. لذا تعریف و اجرای برنامه‌هایی در حوزه‌های انسان دوستانه و عام المنفعه، در حوزه آموزش و پرورش، توسعه زیرساخت راه و روستایی، توسعه فرهنگی، حفظ محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی، کمیته امداد و بهزیستی، حوزه بهداشت و درمان و هم چنین حمایت از سازمانهای خیریه را از اولویت های سازمانی خود برگزیده است.