پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳
EN FA
Inner Banner
ایمنی کارکنان

 

ایمنی و سلامت شغلی

 
هر رویدادی قابل پیشگیری است، و هر کسی حق دارد محیط کاری ایمن داشته باشد.

 
کارکنان، بزرگترین سرمایه شرکت صنایع فروآلیاژ ایران هستند. برای ما چیزی مهمتر از ایمنی، سلامت و رفاه کارگران و خانواده های آنها نیست. ما بر این باوریم که پیشگیری از همه رویدادها یک هدف واقع گرایانه است و نه فقط یک هدف نظری.

 

واحد ایمنی و بهداشت شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات شغلی با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 

  •  ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی شاغلین کلیه واحدها، پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و کنترل ريسکهای بهداشتی در محيط کار.

 

  • افزایش بهره‌ وری از طریق حذف یا به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور بهداشتی محیط کار

 

  • پیشگیری از بروز بیماری هاي شغلی در محيط کار

 

  •  توانمند سازی کارکنان با ارتقاء فرهنگ ایمنی