چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
EN FA
Inner Banner
محیط زیست


محیط زیست

 

حفاظت از محیط زیست تنها راه حفاظت از نسلهای آینده است.

ما بر این باوریم که توسعه بدون توجه به محیط زیست، توسعه ای تک بعدی ، ناپایدار و ناکامل می باشد.

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران متعهد به حفظ محیط زیست است و در راستای  بهبود عملکرد زیست محیطی فرآیندهای تولید، برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین کرده و به مرحله اجرا رسانده است:

راهکارهای پایش، کنترل و جلوگیری از انتشار و باز انتشار آلاینده های زیست محیطی:

 

 • تدوین و اجرای طرح جامع مستند عملکرد محیط زیستی با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران
 • نصب پایش لحظه ای بر روی خروجی دودکش کوره های تولید فروسیلیسیم
 • انجام پایش های فصلی زیست محیطی در راستای اجرای دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 • نصب سیستم تهویه در قسمت مذاب گیری کوره شماره 1
 • نصب سیستم تهویه روی خط خردایش فروسیلیسم
 • ایجاد، حفظ و توسعه 35هکتار فضای سبز با گونه های گیاهی مختلف و موثر در جذب آلاینده ها و پالایش هوای محیط
 • آسفالت محوطه کارخانه به متراژ بالغ بر 10000 متر مربع در راستای جلوگیری از باز انتشار غبار

 

راهکارهای کاهش تولید گازهای گلخانه ای:

 

 • تهیه مواد اولیه با کیفیت
 • نظارت بر مصرف انرژی جهت حصول اطمینان از رعایت اصل بهینه مصرف

 

گواهینامه ها و تقدیر نامه های محیط زیست:

 

 • گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001
 • تقدیرنامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست