چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳
EN FA
Inner Banner
عضویت در انجمن ها

عضویت درانجمن ها و اتحادیه ها

 

  • انجمن بتن ایران
  • انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ
  • انجمن آهن و فولاد ایران
  • انجمن مدیران صنایع
  • انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدنی و خدمات مهندسی
  • اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

 

عضویت در اتاق های بازرگانی و اتحادیه ها

 

  • اتاق بازرگانی ایران-آلمان
  • اتاق بازرگانی ایران –فرانسه