چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳
EN FA
Inner Banner
تالار افتخارات

صـنایع فــروآلیــاژ ایــران به عنوان صـادرکننده نمونه کشـور در سال های 1385 ، 1386، 1389، 1390 و 1397 و واحد صنعتی نمونه در سال های 1385، 1386، 1388، و 1389 و صادرکننده نمونه استان لرستان در سال 1395 و کارآفرین برتر استان لرستان در سال 1401 برگزیده شده است. محصول فروسیلیسیم و میکروسیلیکای صنایع فروآلیـاژ ایران به ترتیب مطابق با اســتانــدارد مـلـی 5825 و 13278 هســتند. همچنیـن ایــن شــرکت دارای گواهینــامـه‌هـای بین المـللی ISO 9001 ، ISO 14001 ، BS OHSAS 18001 در قالب سیستم مدیریت یکپارچـه (IMS) می باشد. علاوه بر موارد فوق این شرکت موفق به کسب گواهینامه ثبت، ارزیابی و تایید مواد شیمیایی (REACH) برای تداوم صادرات فروسـیلیسیم به اروپـا نیز گشته است.