چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳
EN FA
Inner Banner
تاریخچه

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

در سال 1365 شروع طرح اولیه احداث کارخانه مطرح گردید و با بهره گیری ازتکنولوژی Elkem نروژ اولین کوره کارخانه با ظرفیت 25 هزار تن فروسیلیسیم و 7 هزار تن میکروسیلیکا در سال 1372 به بهره برداری رسمی رسید.
در ابتدا مجموعه صنایع فروآلیاژ ایران به بانک صنعت و معدن تعلق داشت که در سال 1381 طی مزایده ای این مجموعه به جناب آقای علی اصغر حاجی بابا واگذار گردید .در سال 1383 پروژه احداث دو کوره جدید به ظرفیت های 20 هزار تن و 15 هزار تن فروسیلیسیم در سال آغاز و در سال 1387 به بهره برداری رسید و ظرفیت اسمی کارخانه به 60 هزار تن فروسیلیسیم و 20 هزار تن میکروسیلیکا رسید.بهمن ۱۳۷۲

تاسیس شرکت فروآلیاژ ایران

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با هدف تولید فروسیلیسیم به عنوان تامین کننده یکی از مواد اولیه صنایع فولاد و چدن در سال ۱۳۶۵ تاسیس ودر بهمن ۱۳۷۲به بهره برداری رسمی رسید.

بهمن ۱۳۸۷

طرح توسعه کارخانه

طرح توسعه این کارخانه نیز با هدف بالا بردن ظرفیت تولید فروسیلیسیم با احداث دو واحد کوره قوس الکتریک از نیمه دوم ۱۳۸۳ آغاز گردیده که در بهمن ماه ۱۳۸۷ راه اندازی شد.

بهمن ۱۳۸۷

صادر کننده و واحد صنعتی نمونه کشور

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سالهای ۱۳۸۵ , ۱۳۸۹ , ۱۳۹۰ , ۱۳۹۱ واحد صنعتی نمونه کشور در سال های ۱۳۸۵ , ۱۳۸۶ , ۱۳۸۸ , ۱۳۸۹ برگزیده شده است.

1395

صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۵

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۵ برگزیده شده است.

1397

صادرکننده نمونه کشور

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹7 برگزیده شده است.


از آنجایی که در میان فروآلیاژها فروسیلیسیم بیشترین مصرف در صنعت را داراست شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با هدف تولید فروسیلیسیم به عنوان تامین کننده یکی از مواد اولیه صنایع فولاد و چدن در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد عملیات اجرایی این فاز که از سال ۱۳۶۸ آغاز شده ودربهمن ماه سال ۱۳۷۲ رسما افتتاح گردیده این کارخانه در زمینی به مساحت بیش از ۷۰ هکتار و در نزدیکی ازنا یکی از شهر های استان لرستان قرار دارد.